Warning: Please check the form carefully for errors!

Kraniosakrálna terapia

Je to jemná rehabilitačná technika, ktorá sa neradí medzi alternatívne terapie, vzhľadom k svojmu anatomickému opodstatneniu a svojej histórii. Terapia je zameraná najmä medzi oblasť medzi hlavou (kranium) a panvovú oblasť (sacrum). Počas terapie sa harmonizuje celý priestor medzi týmito dvoma dôležitými bodmi v ľudskom tele. Harmonizuje sa práve preto, že dochádza k spravidelneniu toku mozgomiešneho moku v spinálnej dure, ktorý prúdi zo 4. mozgovej komory. Jeho spriechodnením a uvoľnením fasciálneho tkaniva v oblasti chrbtice dochádza k vyživovaniu nervovej sústavy a tým aj celkovému ozdraveniu tela. Je to technika, ktorá týmto pracuje na troch rôznych úrovniach. Prvá úroveň, osteopatická, je uvoľnenie kostí, ktoré sa jemným iniciačným pohybom rozvolnia a dosadnú na svoje prirodzené miesto. Tým pádom sa uvoľňuje aj fasciálne tkanivo, ktoré je prepojiskom celého tela. Fascie obaľujú kosti, svaly, šľachy, väzivá a orgány. Zároveň sa tak udáva do rovnováhy samotný kraniosakrálny rytmus, ktorý je pre život nesmierne dôležitý. Je to rytmus vymršťovania mozgomiešnej tekutiny z mozgu, pozdĺž celej chrbtice.

Ako prebieha ošetrenie

Klient leží na chrbáte, alebo na boku a terapeut jemnými dotykmi hlavy, kosti krížovej a jednotlivých bodov na chrbtici uvoľňuje napätie v celom systéme. Ošetrenie zväčša spôsobuje klientovi príjemné pocity uvoľnenia, ale je možné, že sa v jednotlivých miestach dá zaznamenať  aj akýsi nepríjemný pocit, alebo tlak, ktorý sa postupne uvoľňuje. Na terapiu je vhodné pohodlné oblečenie, ktoré nebráni terapeutovi cítiť jemný rytmus kraniosakrálneho toku. Po ošetrení sa môže klient cítiť, euforicky, unavene, alebo malátne. Je však dôležité, aby klient dal priestor celému telu po ošetrení počas nasledujúcich 72 hodín k dosadnutiu korekcií. To znamená, že sa po ošetrení neodporúča namáhavá fyzická aktivita, pitie alkoholu, nadmerné pitie kávy, alebo nadmerné užívanie analgetík. Po ošetrení sa odporúča pravidelný a zvýšený príjem tekutín. Ošetrenie trvá á 50 minút v závislosti od tolerancie klienta.


terapeut Daniela Viskupič

Indikácie pre kraniosakrálnu terapiu

 • únava, vyčerpanosť, stavy úzkosti, nespavosť
 • bolesti svalov, kĺbov, alebo kostí, či už chronické, alebo akútne
 • poúrazové stavy
 • skolióza, lordóza
 • migrény, škúlenie, tinitus, závrate
 • problémy so sánkou, dýchaním, upchatými dutinami, alebo po ošetrení zubov
 • poruchy trávenia, bolesti žalúdka, menštruačné ťažkosti
 • autizmus, dmo, genetické vady CNS, ADHD
 • poúrazová paralizácia končatín
 • stavy nehybnosti po porážke
 • detské koliky
 • tehotenstvo

Kontraindikácie pre kraniosakrálnu terapiu

 • aneurysma tumor v oblasti lebečnej
 • akútne zlomeniny lebečnej kosti
 • kompresia mozgu
 • transpantované orgány
 • akútne infekcie

Terapia vhodná v tehotenstve a pre malé deti

Už v prvom trimestri je ošetrenie skúseným terapeutom veľmi žiadané. Uvoľňuje sa žalúdok, ktorý zväčša v tomto štádiu najviac trpí. V neskorších šťádiách sa dá pomôcť pri migrénach, bolestiach krížov, hrudnej a krčnej chrbtice. Rovnako sa v posledných štádiách tehotenstva uvoľňuje napätie v sakrálnej oblasti, kde sa stretávame s prirodzeným oddeľovacím pohybom panvových kostí. Ošetrenie je rovnako vhodné po pôrode, po vpichu spinálnej, alebo epidurálnej anestéze. Terapia je rovnako vhodná aj pre deti od narodenia. Pri pôrode zväčša vzniká tlak práve na celú hlavičku, a preto je viac než žiadúce, dieťatko ošetriť. Ťažké pôrody, rovnako aj cisárske rezy vedia ovplyvniť centálnu nervovú sústavu bábätka, preto je ošetrenie malých detí vrámci prevencie žiadané.

Ošetrenie starších detičiek matky žiadajú pri stavoch úzkosti, nespavosti, strachoch, alebo pri náhlych zmenách v rodine. Rovnako pri zlom vývoji pohybového aparátu, poruchách imunity, alebo rôznych mentálnych postihnutiach, či diagnózach.

Terapia so skúseným terapeutom

Terapeut by mal ovládať všetky techniky práce s telom, od základných kraniosakrálnych techník, neurokranium, viscerokranium, membránový a komorový systém, cez somato-emocionálne uvoľnenie, až po nervový systém. Výcvik terapeuta je najmä o poznaní anatomickej stavby tela, jeho procesoch a pohyboch, a v  neposlednom rade aj v praxi. Vaša terapia by mala spočívať najmä v dôvere vo vášho terapeuta. Nie každý si sadne s každým a preto je dôležité si terapeuta vybrať podľa vlastných potrieb, nie podľa očakávaní.

Náš terapeut je Daniela Viskupič, školená výcvikom Radka Neškrabala PRAHA, 2018.Počas dlhoročných skúseností s prácou s ľudským telom na úrovni fytoterapie som zistila, že sa musím ľudí dotýkať. Nevedela som však ako. Vlastné skúsenosti s kraniosakrálnou terapiou ma priviedli k samotnému štúdiu. Počas dvoch rokov výcviku a intenzívnej praxi som sa naučila najviac najmä sama o sebe a svojom vlastnom tele, čo považujem za najdôležitejšiu tému pre svoju prácu. Terapeut by mal byť v úplnom neutráli sám voči sebe a tým pádom dokáže aj klientovi ponúknuť objektívne odporúčania.

Dokáže terapeut diagnostikovať zdravotný problém?

Odpoveď je nie. Aj keď sa v dnešnej dobe stretávame s rôznymi princípmi a alternatívami, sme toho názoru, že diagnóznu určuje lekár, lebo má na to presné diagnostické - zobrazovacie metódy založené na vedeckom prístupe. Terapeut, dokáže navnímať pnutie v nejakom mieste na tele, ktoré sa prejavuje neprirodzeným pohybom, alebo stiahnutým fasciálnym tkanivom, ale diagnostická metóda to nie je. Terapeut vám však môže na základe svojich skúseností odporučiť lekárske vyšetrenie, ktoré bude na vašom zvážení. Samotná kraniosakrálna terapia aj napriek tomu, že vznikla rukami neurológov,  nie je lekárske ošetrenie.

Cena za 50 min 28 EUR
Miesto terapie: Ceremina - centrum rehabilitácii Miroslava Náhlika, Hlavná 11/6, Šúrovce (terapia nie je súčasťou služieb centra)
Kontakt len cez sms: 0917 936 680