Bachova kvetová terapia


Princíp holistickej liečby spočíva v správnom smerovaní liečby. A to je práve smerovanie od hlavy nadol, zvnútra von. Každé naše ochorenie, či už chronické alebo akútne, má svoj pôvod v duševnej nepohode, v nedoriešených, neodpustených záležitostiach.

Bachove kvety sú systémom, ktorý napomáha k harmonizácii našej duševnej nerovnováhy, ktorá nám častokrát spôsobuje psychosomatické ochorenia.

Princíp Bachovej terapie ťažko kategorizovať. Jeho pôsobenie možno prirovnať ku klasickej homeopatii, nakoľko nepôsobí na fyzickej úrovni, ale zasahuje práve tie najjemnejšie energie, ktoré koncentrujú náš duševný stav.

Dr. Bach (1886-1936), bakteriológ a homeopat, skúmal počas svojho života prírodu a zároveň aj ľudí. Dospel k tomu, že niektoré stromy, kvety a kríky majú podobné energetické vibrácie, ako naše ľudské, charakterové nedostatky. Napríklad Osika, je známa svojimi úzkymi trasúcimi sa plodmi. Dr. Bach vyvinul teóriu, že Osiku môžeme aplikovať práve ľuďom, ktorí trpia náhlym strachom z neznámych príčin, predtuchami a obavami.

Ucelil tak systém 38 bylín, z ktorých začal vyrábať materské tinktúry. Skúmal ich účinky na svojich pacientoch a zistil, že jeho kvety vnesú do človeka pokoj, rovnováhu a odstránia konkrétne nedostatky. „Ako krásna hudba, alebo ako čokoľvek veľkorysého a inšpirujúceho, sú tieto kvetiny schopné povzniesť celú osobnosť a zaviesť ju bližšie k duši.“


Neskôr tieto tinktúry začal nosiť do Anglickej homeopatickej lekárne Nelsons, ktorá sa časom stala distribútorom originálnych Bachovych esencií.

Po smrti Dr. Bacha sa jeho filozofia nevytratila, práve naopak, jeho nasledovníci pokračujú vo výrobe materských tinktúr podľa originálnych receptov. Dodnes sa tieto tinktúry vyrábajú z divo rastúcich bylín z Bachovej záhrady.


Bachove esencie v dennom živote

Bachove kvapky sa užívajú pri náhlych a krátkodobých, ale aj dlhodobých situáciách, ktoré nám prinášajú nepohodu

 • Zmena zamestnania
 • Nedostatok motivácie
 • Syndróm vyhorenia
 • Preťaženie
 • Partnerské nezhody
 • Choroba, alebo úmrtie v rodine
 • Chudnutie a nadváha
 • Nespavosť
 • Sťahovanie
 • Nízke sebavedomie 
 • Sebaľútosť
 • Prílišný strach o svojich blízkych
 • Hľadanie životnej cesty
 • Žiarlivosť, hnev
 • Strach zo skúšok


Bachove kvapky deťom

Deti prežívajú veľmi čisté emócie a každá jedna je pre nich veľmi intenzívna. Bachove kvety pomáhajú deťom prekonávať ich strachy, neistotu alebo nečakané zmeny, ktoré sa odzrkadľujú na ich správaní

 • Nástojčivosť
 • Plačlivosť
 • Nervozita
 • Obdobie vzdoru
 • Rast zúbkov
 • Nástup do dennej starostlivosti
 • Prijatie súrodenca
 • Sústredenie v škole
 • Nízke sebavedomie


Terapia zvieratám

Aj zvieratá majú svoje pocity, potreby a charakterové vlastnosti. Aj napriek tomu, že komunikácia so zvieratami je ťažká, ich majitelia veľmi dobre poznajú ich správanie a dokážu rozpoznať ich emócie. Bachove kvapky sa dávajú zvieratám pri

 • Zmene majiteľa
 • Tvrdohlavosti
 • Ochorení
 • Prílišnom strachu
 • Pred návštevou veterinára
 • Pri dočasnom odlúčení


Ako funguje terapia Bachovymi kvetmi

Pri náhlych, nepredvídaných situáciách môžete siahnuť po univerzálnych kvapkách Rescue Remedy, ktoré sú bežne dostupné. Tieto kvapky obsahujú 5 kvetov, ktoré ustália okamžitú nerovnováhu. Kvapky sa kvapkajú po 4 kvapky 4x denne do vody podľa potreby.

Pri terapii na mieru terapeut, na základe rozhovoru, identifikuje základný problém aktuálneho stavu klienta a namieša 5-7 kvetov do fľaštičky, z ktorej sa užívajú 4 kvapky 4x denne priamo do úst počas 3 týždňov. Terapia sa môže a nemusí opakovať, podľa potreby klienta. Stretnutie s terapeutom trvá približne 60 minút.

Užívať môžete aj jednodruhové esencie vhodné pre stav, ktorý vo vašej duši prevláda, napr. Ak ste chronicky netrpezliví, pomôže Vám práve dlhodobé užívanie esencie IMPATIENS. Prípadne sa s nami poraďte v našej poradni.


Dve značky kvapiek v Našej bylinkárni

V našej ponuke nájdete dva druhy Bachovych esencií. Počas našej práce s esenciami sme sa stretli s rôznymi názormi na kvalitu a značku esencií. Pre nás fungovali všetky. Takže sa neprikláňame ku konkrétnej značke. Esencie s originálnym podpisom BACH, od homeopatickej firmy NELSONS sú považované za originálne esencie a príprava materských tinktúr je lokalizovaná v oblasti, a priamo v Bachovej záhrade v Mount Vernon.

Jediným rozdielom výroby esencií v NELSONS je fakt, že kvapky RESCUE REMEDY sú v glyceríne a nie v alkohole. Čo je samozrejme vhodnejšie pre deti, zvieratá a ľudí, ktorí majú problém s alkoholom.

Esencie HEALING HERBS, sú pripravované rovnakým spôsobom, na hraniciach Anglicka a Wales-u, Brecon Beacons National Park, v panenskej prírode, kde sú všetky potrebné rastliny prítomné v organickej kvalite. Kvapky sú cenovo prístupnejšie a vo väčších baleniach.


Bachove esencie

Repík (Agrimony) za usmievavou tvárou ukrývate problémy

Rohoblizník (Cerato) spochybňujete svoju schopnosť odhadnúť situáciu

Zemežlč (Centaury) neviete požiadať o pomoc neviete povedať nie

Čakanka obyčajná (Chicory) máte majetnícke sklony, manipulujete s ľuďmi

Plamienok plotný (Clematis) nemáte záujem o dianie okolo seba, snívate za bieleho dňa

Horček horský (Gentian) rýchlo strácate odvahu a motiváciu, prepadáte pochybnostiam

Netýkavka žliazkatá (Impatiens) ste netrpezlivý, reagujete prudko

Čarodejka škvrnitá (Mimulus) máte časté obavy zo známych vecí, smrti, choroby, skúšky, zubára

Devätorník peniažtekovitý (Rock Rose) prepadáte strachu a pocitu bezmocnosti

Sklerant ročný (Scleranthus) trpíte nerozhodnosťou a vnútornou nevyrovnanosťou

Železník lekársky (Vervain) snažíte sa zakaždým presadiť, aj keď je to nad vaše sily

Perutník močiarny (Water Violet) dávate prednosť samote, ste rezervovaný

Útesovec európsky (Gorse) prepadá vás beznádej, sklamanie, pesimizmus

Vres obyčajný (Heather) nechcete byť sami, stále rozprávate o sebe

Dub letný (Oak) pocit zodpovednosti vás núti prekonávať prekážky aj napriek vyčerpaniu

Oliva európska (Olive) trpíte telesnou a duševnou únavou

Voda z horského prameňa (Rock Water) kladiete na seba vysoké požiadavky, nie ste flexibilný

Vinič hroznorodý (Vine) máte silnú ctižiadosť a dominujete medzi ostatnými

Stoklas konáristý (Wild Oat) nenachádzate svoje životné poslanie

Topoľ osikový (Aspen) nervozita, nevysvetliteľné obavy

Buk lesný (Beech) ste kritický a netolerantný k ostatným

Jabloň planá (Crab Apple) hanbíte sa za svoj vzhľad, ste k sebe kritický

Puk pagaštanu konského (Chestnut Bud) neviete sa poučiť z vlastných chýb

Slivka višňoplodá (Cherry Plum) máte obavu zo straty sebakontroly, ste v stave hlbokého zúfalstva

Brest štíhly (Elm) máte pocity prílišnej zodpovednosti, ktorá vás vyčerpáva

Cezmína ostrolistá (Holly) máte návaly zlosti, hnevu, žiarlivosti a nenávisti

Zemolez kozí (Honeysuckle) ste príliš upätý na minulosť, ovláda vás nostalgia

Hrab obyčajný (Hornbeam) máte kolísavé nálady, chýba vám potešenie, pociťujete mentálnu únavu

Smrekovec opadavý (Larch) máte nedostatok sebadôvery, trpíte komplexom menejcennosti

Horčica roľná (Mustard) bezdôvodne prepadáte melanchólii

Borovica lesná (Pine) máte neustále výčitky svedomia a pocity viny

Pagaštan pleťový (Red Chestnut) trpíte prehnanými obavami o svojich blízkych

Bledavka okolíkatá (Star of Betlehem) zažili ste práve telesný a duševný šok

Gaštan jedlý (Sweet Chestnut) prepadáte zúfalstvu, depresii

Orech kráľovský (Wallnut) cítite sa byť v rozhodujúcom životnom období a hľadáte úkryt pred neistotou

Pagaštan konský (White Chestnut) hlavou vám neustále putujú nežiadúce myšlienky

Ruža šípová (Wild Rose) ste apatický, pociťujete rezignáciu, vnútorne ste kapitulovali

Vŕba biela (Willow) cítite zatrpknutosť, vnútorný hnev, považujete sa za obeť


Odpovede na základné otázky ohľadom Bachovych esencií

ČO SÚ BACHOVE KVETY ?

Dr. Bach objavil 38 kvetov, každý pre špecifický emociálny a mentálny stav. K tomu, ešte vytvoril kombináciu piatich kvetov (RESCUE REMEDY – krízová esencia), určenú pre náročné akútne situácie.

AKO PÔSOBIA BACHOVE KVETY?

Tieto kvety, tak ako iné formy prírodnej medicíny ošetrujú individualitu človeka a nie nemoc, alebo jej symptómy. Kvety pôsobia predovšetkým v emocionálnej rovine. S Bachovymi kvetmi nedochádza k potláčaniu negatívnych pocitov, ale k ich premene na pozitívne postoje. Mnohí z nás prežívame ťažké životné obdobie, nevysvetliteľné stavy únavy, ktoré v nás môžu rozvinúť negatívne emocionálne postoje. Práve v tomto období prinášajú Bachove kvety neoceniteľný prínos.

MAJÚ BACHOVE KVETY PLACEBO EFEKT?

Kvety sú vhodné k ošetrovaniu malých detí a zvierat, ktoré sú zásadným dôkazom, že terapia Bachovou metódou skutočne funguje. Podľa našich skúseností pomáhajú aj skeptikom, ktorí terapiu používajú ako „posledný pokus“.

AKÚ DOBU SPOTREBY MAJÚ MATERSKÉ TINKTÚRY?

Tinktúry sú vyrobené na alkoholovej, alebo glycerínovej báze. Ich doba sporteby je uvedená na obale. Je to zväčša 5 rokov.

AKO SI VYBERIEM SPRÁVNU ESENCIU?

Popis ku každej z esencií nájdete na našej stránke. Ak si nie ste úplne istí svojim výberom, môžete ho s nami konzultovať v našej bezplatnej poradni. Ak si prajete namiešať fľaštičku Bachovych esencií na mieru, dohodnite si termín na osobnú terapiu, ktorá nie je finančne náročná a je vhodná aj pri dlhodobých ťažkostiach.

AKO SPRÁVNE UŽÍVAŤ ESENCIE?

Ak ste sa rozhodli pre jeden druh esencie, kvapkajte si 2 kvapky do pohára s vodou a v pravidelných intervaloch popíjajte. Rovnako si môžete nakvapkať 2 kvapky z tinktúry do 30ml fľaštičky s pramenitou vodou a užívať 4 kvapky 4x denne priamo do úst. Dlhodobé užívanie je bezpečné. Ak máte namiešanú vlastnú fľaštičku na mieru, od svojho terapeuta, užívajte 4 kvapky 4x denne priamo do úst. Pri akútnom stave, alebo stave nervozity môžete užiť RESCUE REMEDY 4 kvapky do vody každú hodinu.

MÔŽEM OČAKÁVAŤ ZHORŠENIE STAVU PRI UŽÍVANÍ AKO V HOMEOPATII?

Zhoršenie stavu je síce ojedinelé, zväčša ho pozorujeme u detí. Trvá však len pár dní. Ak by zhoršenie trvalo viac, ako 3 dni, môžete kvapky prestať užívať, alebo znížiť dávkovanie. Vždy je dobré poradiť sa s certifikovaným terapeutom.

MÔŽEM UŽÍVAŤ BACHOVE ESENCIE S INÝMI LIEKMI?

Bachove esencie nemajú žiadne kontraindikácie a ich užívanie je bezpečné. Ak užívate psychofarmaká, konzultuje svoj výber esencií v našej poradni, alebo u certifikovaného terapeuta.

AKO NÁJDEM TERAPEUTA VO SVOJOM MESTE?

Zoznam terapeutov, ktorí svoje vzdelanie ukončili v Bachovom centre nájdete tu: http://bachovaterapie.cz/absolventi-biep-pro-sr.php Na Slovensku je však viac terapeutov, ktorí sa venujú esenciám. Ich kontakty, alebo odporúčania sú voľne dostupné na internete.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI KVAPKAMI NELSONS A HEALING HERBS?

V našej ponuke nájdete dva druhy Bachovych esencií. Počas našej práce s esenciami sme sa stretli s rôznymi názormi na kvalitu a značku esencií. Pre nás fungovali všetky. Takže sa neprikláňame ku konkrétnej značke. Esencie s originálnym podpisom BACH, od homeopatickej firmy NELSONS sú považované za originálne esencie a príprava materských tinktúr je lokalizovaná v oblasti, a priamo v Bachovej záhrade v Mount Vernon. Jediným rozdielom výroby esencií v NELSONS je fakt, že kvapky RESCUE REMEDY sú v glyceríne a nie v alkohole. Čo je samozrejme vhodnejšie pre deti, zvieratá a ľudí, ktorí majú problém s alkoholom. Esencie HEALING HERBS, sú pripravované rovnakým spôsobom, na hraniciach Anglicka a Wales-u, Brecon Beacons National Park, v panenskej prírode, kde sú všetky potrebné rastliny prítomné v organickej kvalite. Kvapky sú cenovo prístupnejšie a vo väčších baleniach.